Plassoversikt 2017-05-31T14:46:20+00:00

A

Plassene som er markert med grønt er døgnplasser, resten er faste plasser.

B

Plassene som er markert med grønt er døgnplasser, resten er faste plasser.

C

Plassene som er markert med grønt er døgnplasser, resten er faste plasser.

D

Plassene som er markert med grønt er døgnplasser, resten er faste plasser.

Grafisk oversikt