Personvern

Personvernerklæring for Omlidstranda Camping AS

Omlidstranda Camping AS  fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Omlidstranda Camping AS  mottar og samler inn når du bestiller, overnatter og benytter deg av tjenester fra Omlidstranda Camping AS , og hva Omlidstranda Camping AS  gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Omlidstranda Camping AS  behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Behandlingsansvarlig

Omlidstranda Camping AS er ansvarlig for behandlingen av alle personopplysninger vi samler inn i forbindelse med våre kundeforhold.

Registrering og innsamling av personopplysninger

Omlidstranda Camping AS  behandler de personopplysningene du oppgir når du sender oss en henvendelse, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger dersom du fyller ut et skjema på vår hjemmeside og opplyser navn, epost, telefonnummer, etc.

Hva brukes personopplysningene til?

Omlidstranda Camping AS bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen. Omlidstranda Camping AS behandler altså personopplysninger med samtykke eller for å møte kontraktsforpliktelser jamfør Personopplysningloven § 8.

I forbindelse med bestilling av plass behandler vi de personopplysninger vi trenger for å oppfylle avtalen om kjøp av disse tjenestene.
For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg/dere kan vi vaske opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog og lignende.

Formålet med å inneha disse opplysningene er for å til enhver tid ha oversikt over gjester på campingplassen, for å kunne sende informasjon og for å besvare henvendelser fra deg/dere.

Data blir også brukt for å analysere brukeradferd for statistikk til utviklingsformål.

Vi bruker også navn og adresse for å sende ut faktura.

Lagring av personopplysninger

Omlidstranda Camping AS oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Omlidstranda Camping AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Omlidstranda Camping  AS ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert. Dataene blir sikret med kryptering, adgangskontroll og interne rutiner for dokumentsikkerhet.

Navn, adresse og mailadresse er knyttet opp mot det plassnummerert du/dere har på Omlidstranda.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Omlidstranda Camping AS vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

  1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
  2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
  3. Etter pålegg fra en domstol eller annen relevant tilsynsmyndighet.
  4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Omlidstranda Camping AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Henvendelser kan rettes mot omlid@online.no

Revisjon av personvernerklæringen

Omlidstranda Camping AS kan endre denne personvernerklæringen dersom:

  1. Behandlingen av personopplysninger endres.
  2. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Omlidstranda Camping AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.