Reglement

 • Innbetaling av forskudd

  Ved innbetaling av forskudd fornyes leieforholdet for en sesong 01.05 til 01.09. Leie/deler av leie kan ikke kreves tilbake dersom oppholdet avkortes.

 • Bilkjøring

  Bilkjøring inne på Campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl.23.00 – kl.06.00. Det skal være ro på plassen i samme tidsrom. All kjøring inne på plassen skal kun være gangfart.

 • Bruk av åpen ild

  Bruk av åpen ild på plassen er strengt forbudt, griller kan benyttes. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser. Brannslangene rundt om på plassen skal kun brukes ved brann.

 • Strømkabel

  Kabelen skal være den lengden som er fra strømstenderen til campingvogna, kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig. Alle vogner skal ha minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat. Kabelen til deres campingvogn skal være av godkjent type og tverrsnitt (HO7 og tverrsnitt 3×2,5mm2).

 • Elbil

  Elbiler kan kun lades fra ladestasjon, det er ikke tillatt å lade ved vogna.

 • Parkering

  Til hver campingenhet er det kun beregnet en parkeringsplass, besøkende må parkere på campingplassens dagsparkering.

 • Kjøring med motorbåt

  Kjøring med motorbåt i badeområdet er strengt forbudt, og det er ikke tillatt med båter på stranda. Alle båter skal registreres i vakta og bøyene skal registreres med plassnummer. Utenom sesongen kan småbåtene legges oppå gulva. Båthengere / bilhengere må det leies parkering til og disse må også merkes med plassnummer.

 • Vannpost

  Vannpostene er kun for tapping av drikkevann. Bilvask o.l. må gjøres på anviste plasser.

 • Ballspill

  Ballspill skal kun foregå på fotballsletta.

 • Kvisting & beskjæring

  Kvisting/beskjæring av busker og trær, er ikke tillatt. Søppelcontainere er kun til husholdningsavfall.

 • Gjerder og partytelt

  Tregjerder, treboder og partytelt tillates ikke, det er kun tillatt med vanlig tøyleskjerm.

 • Gulv og uteplatting

  Gulv i fortelt og uteplatting kan til sammen ikke være over 45m2 og skal ligge så lavt som mulig i terrenget. Kun 2×4 på høykant, ikke heve vogn og gulv. Gulvet må være lett demonterbart.

 • Salg av vogner

  Ved salg av vogner følger ikke plassen med.

 • Vinteropplag

  Vinteropplag gjelder fra 1.september til 15.april, for kun vogn og gulv, alt annet må fjernes. Gulvet skal ikke brukes som lagringsplass.

 • Overtredelse av regler

  Dersom reglementet/brannforskrifter eller alminnelig regler for camping overtredes av leietaker eller leietakers gjester kan leieavtalen sies opp uten varsel.

 • Framleie

  Framleie er ikke tillatt.

Informasjons- dokument

Last ned informasjonsdokument til våre gjester. Dokumentet omhandler intern kontroll vedrørende elektrisk anlegg og utstyr.

Isolerte fortelt / helårstelt

Avtale ved oppsetting/montering av isolerte fortelt/helårstelt. Oppsetting og størrelse av denne type fortelt må godkjennes av daglig leder.

Sjekkliste internkontroll

Dette skjema er en del av intern kontrollsystemet og skal leveres når alle punkter er ok og leveres i resepsjonen eller sendes per post før bruk av vogn.