Reglement for Omlidstranda Camping

 • Ved innbetaling av forskudd fornyes leieforholdet for en sesong 01.05 til 01.09. Leie/deler av leie kan ikke kreves tilbake dersom oppholdet avkortes.
 • Bilkjøring inne på Campingplassen er ikke tillatt i tidsrommet kl.23.00 – kl.06.00. Det skal være ro på plassen i samme tidsrom. All kjøring inne på plassen skal kun være gangfart.
 • Bruk av åpen ild på plassen er strengt forbudt, griller kan benyttes. Gjester må sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og andre særbestemmelser. Brannslangene rundt om på plassen skal kun brukes ved brann.
 • Kabelen skal være den lengen som er fra strømstenderen til campingvogna, kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig. Alle vogner skal ha minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat.
 • Elbiler kan kun lades fra ladestasjon, det er ikke tillatt å lade ved vogna.
 • Til hver campingenhet er det kun beregnet en parkeringsplass, besøkende må parkere på campingplassens dagsparkering.
 • Kjøring med motorbåt i badeområdet er strengt forbudt, og det er ikke tillatt med båter på stranda. Alle båter skal registreres i vakta og bøyene skal registreres med plassnummer. Utenom sesongen kan småbåtene legges oppå gulva. Båthengere / bilhengere må det leies parkering til og disse må også merkes med plassnummer.
 • Vannpostene er kun for tapping av drikkevann. Bilvask o.l. må gjøres på anviste plasser.
 • Ballspill skal kun foregå på fotballsletta.
 • Kvisting/beskjæring av busker og trær, er ikke tillatt. Søppelcontainere er kun til husholdningsavfall.
 • Tregjerder, treboder og partytelt tillates ikke, det er kun tillatt med vanlig tøyleskjerm.
 • Gulv i fortelt og uteplatting kan til sammen ikke være over 45m2 og skal ligge så lavt som mulig i terrenget.
 • Ved salg av vogner følger ikke plassen med.
 • Vinteropplag gjelder fra 1.september til 15.april, for kun vogn og gulv, alt annet må fjernes. Gulvet skal ikke brukes som lagringsplass.
 • Dersom reglementet/brannforskrifter eller alminnelig regler for camping overtredes av leietaker eller leietakers gjester kan leieavtalen sies opp uten varsel.
 • Framleie er ikke tillatt.

Omlidstranda Camping AS

Dokumenter

Informasjons dokument
Isolerte fortelt / helårstelt
Sjekkliste